Scientific Committee


Weizhu Bao (National University of Singapore)
I-Liang Chern (National Taiwan University)
Wai-Ki Ching (University of Hong Kong)
Victor Didenko (Universiti Brunei Darussalam)
Nguyen Huu Du (Hanoi University of Science)
Hendra Gunawan (Bandung Institute of Technology)
Xiao-Qing Jin (University of Macau)
Ming-Chih Lai (National Chiao Tung University)
Hyung-Chun Lee (Ajou University)
Yongwimon Lenbury (Mahidol Univeristy)
Hisashi Okamoto (Kyoto University)
Mohd Omar (University of Malaya)
Hoang Xuan Phu (Vietnamese Academy of Science and Technology)
Abdul Rahni (Universiti Sains Malaysia)
Rafael P. Saldana (Ateneo de Manila University)
Zuowei Shen (National University of Singapore)
Dongwoo Sheen (Seoul National University)
Zhong-Ci Shi (Chinese Academy of Sciences)
Haiwei Sun (University of Macau)
Tao Tang (Hong Kong Baptist University)
L.H. Wiryanto (Bandung Institute of Technology)
Shao Liang Zhang (Nagoya University)

Local Committee


I-Liang Chern (National Taiwan University)
Ming-Chih Lai (National Chiao Tung University)
Jyh-Hao Lee (Academia Sinica)
Keh-Ming Shyue (National Taiwan University)
Jenn-Nan Wang (National Taiwan University)
Weichung Wang (National Taiwan University)